De stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Vlaardingen, Landstraat 53, 3131 CE Vlaardingen, 010-4604048, b.g.g. 06-40877865.
Het secretariaat is tevens op dit adres gehuisvest. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr.: 24440395. Het rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatie nummer (RSIN) dat door de Kamer van Koophandel is toegekend: 8197.48.638

Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende natuurlijke rechtspersonen:

VOORZITTER:
Cees Eykelenboom, Vlaardingen

SECRETARIS:
vacature

PENNINGMEESTER:
Sjaak Janson, Vlaardingen

BESTUURSLID:
Marja van der Have, Vlaardingen

De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen vergoedingen voor haar functies of taken.
Techniek: OhReally.nl