Het realiseren van gedecoreerde Zitmuren in 't Hof:

De 2 grote parken in Vlaardingen (Oranje en 't Hof), waarvan de oudste uit de 17de eeuw stamt, zijn ingrijpend gerenoveerd en omgebouwd van een Hollandse classicistische via een gardeneske landschapsstijl naar de huidige opvattingen over tuinmode. In de renovatie zijn de wensen van de gebruikers en omwonenden van de parken van nu gecombineerd met het behouden en versterken van historische waardevolle elementen. Het ontwerp van een architect is met zorg en goede afstemming ontworpen en uitgevoerd zodat Vlaardingen weer beschikt over groene historische parels.

Een nog uit te voeren onderdeel is het realiseren van een zitmuur langs 't Hof met het daarin het terugplaatsen van de "steen van de ambachtsheer" die vroeger de toegang tot 't Hof markeerde. De zitmuur visualiseert daardoor de verbinding tussen het huis van de ambachtsheer (Wilhelm van Ruytenburg) en zijn voormalige buitenplaats 't Hof.

Onder de regie van Metamorphose worden een aantal Vlaardingse kunstenaars ingezet om de zitmuur te decoreren met mozaïeken waarin de geschiedenis van Vlaardingen van het allereerste begin tot aan heden wordt weergegeven.
De zitmuur wordt daarmee een historisch cultuur en kunstproject en komt tot stand middels een unieke samenwerking tussen kunstenaars die kunst in de openbare ruimte kunnen maken en werkloze Vlaardingers die de artistieke ontwerpen transformeren naar beeldende mozaïeken.
Een historische tijdbalk verbindt alle afbeeldingen met elkaar met daarbij de memorabele jaartallen. De afbeeldingen geven typerende gebeurtenissen, archeologische artefacten of beeldbepalende architectuur van de stad Vlaardingen weer. De stadsarchivaris en de stadsarcheoloog van Vlaardingen leveren het af te beelden materiaal.
In een latere fase worden namen van Vlaardingers in de zitmuur opgenomen waarmee ze uitdrukking gaan geven aan hun culturele en financiële betrokkenheid.

Meer info:

Techniek: OhReally.nl