Plaatsing van 2 Social Sofa's:

Onder de paraplu van Metamorphose wordt uitvoering gegeven tot de decoratie en plaatsing van 2 social sofa's in wijken van Vlaardingen. De sofa's zijn functioneel en kunstzinnig qua uitstraling en worden vervaardigd van duurzame bouwmaterialen zodat daar decennia lang van genoten kan worden. De social sofa’s passen als stadsmeubilair in de context van de actieplannen wonen voor de wijken die onder meer beogen om de bewoners te stimuleren met elkaar in kontact te komen en actief deel te nemen in het aantrekkelijker maken van hun woon- en leefgebied.

Dit project valt niet direct te scharen onder de "core business" van de Stichting maar draagt wel bij aan het creëren van kunstvormen ten gunste van de aantrekkelijkheid van en de leefbaarheid in de stad.
De sofa's worden in een bijzondere samenwerking tussen kunstenaars en een mix van langdurig werklozen en vrijwilligers uit de betreffende wijken op illustratieve en kunstzinnige manier ontworpen en daarna gemozaiekt.
Zowel de afbouw als de plaatsing van de sofa's bevorderen de integratie en sociale cohesie onder de buurtbewoners en hebben een positieve impact op het welbevinden van de wijk en stadsbewoners.


Meer info:

Techniek: OhReally.nl