Zomerterras 2011:

Project www.SMAZt.nl: Een Interactief Multimediaal Kunstenaarspodium

Voor het Zomerterras is in 2011 een nieuwe methode om kunst onder de aandacht te brengen voor een groot en breed publiek met een oneindig bereik: het internet. De gedachte dat in de toekomst kunst niet als vanzelfsprekend gesubsidieerd zal worden, vraagt om andere oplossingen van presenteren, gezien worden en verkopen. Met het project SMAZt is gekeken of via het internet en de bijhorende sociale media, meer aandacht en opvallendheid gegenereerd kon worden. Ook het gezamenlijke aspect van samenwerken en promoten heeft bijgedragen aan dit experiment.
Een zo breed mogelijk scala aan sociale media is op de site ingebouwd om de kunstenaars te ondersteunen in hun promotie.
Voor de kunstuitingen werden voor film YouTube en Vimeo ingebouwd; voor fotografie werden Flickr, Prezi en Slide Share ingebouwd; en voor tekst konden worddocumenten worden ge-upload.

Quick Response Codes
Omdat het project voor het Zomerterras was opgesteld, werden voor de festivalbezoekers ook QR codes gekoppeld aan de kunstenaars. Iedere deelnemende kunstenaar kreeg zijn eigen unieke QR code waarmee hij zijn eigen advertising kon starten. Met een geavanceerde smartphone, uitgerust met een QR reader kon deze QR code ingelezen worden en kon men direct met de kunstenaar en zijn kunstuiting in contact komen. Op het festivalterrein gedurende het Zomerterras hingen dan ook hekzeilen en posters met deze QR codes van de 18 deelnemende kunstenaars.

Deelnemende Kunstenaars
De deelnemende kunstenaars hebben in totaal 381 werkjes op de website ge-upload.
De website is in 7 weken 1323 keer bezocht met wel 6595 acties en gemiddeld 5 acties per bezoek en een gemiddelde duur van 4 minuten en 9 seconden. De deelnemende kunstenaars waren: Corrine Bot, Bert Otto, Sander Groen, Bojoura Stolz, Frans de Winter, Hans Rikken, Jeroen Verhoeff, Dandyesko, Auke bergsma, Mirjam Boomert, Esthet Didden, Cees Eykelenboom, Ton Delfos, Bikkel, Coen Hoogstraten, Ron Blom, Benne van der Velde en (overleden) Kees Alderliesten. De bedoeling is om het kunstenaarsveld op de website uit te breiden. Dus aanmeldingen zijn welkom: contact@smazt.nl

Project Oerbeesten Festival

Dit jaar is het festivalterrein verplaatst en het Oranjepark heringericht. Dit vormde aanleiding om met de kinderen iets te gaan doen met de opening van het stadspark. Een optocht zou worden gehouden bestaande uit zelfgemaakte oerbeesten om de oude geesten uit het park te verdrijven. De met uitsterven bedreigde oerbeesten zouden uit segmenten bestaan die de kinderen gezamenlijk moesten dragen en bovendien als verlichte objecten in de schemering moesten functioneren.
Door de kinderen van nu deze optocht te laten beleven, zullen zij ook later een herinnering hebben aan hun eigen ervaring

Drie zondagen workshop Oerbeestenfestival en Lichtbloemen
Bij aanvang van het eerste weekeinde was er sprake van buitengewoon slecht weer, waardoor er minder deelnemers waren dan verwacht.. Doordat de segmenten een abstracte weergave zijn van de beesten was het noodzakelijk de delen aan elkaar te leggen en tekeningen te laten zien van de bedoeling. Zo kregen de kinderen zicht op wat ze aan het doen waren. Voor de lichtbloemen werd een ‘donkere kamer’ ingericht om de kinderen het effect te laten zien van hun creatie.
In het tweede weekeinde verliep de productie aanzienlijk beter en kon er, met de beesten die klaar waren, op het veld geoefend worden met marcheren.
De laatste zondag was weliswaar droog maar er stond ook een harde wind, die ervoor zorgde dat de dieren, tenten en verfflessen van de tafels waaiden. Zodoende is er op het grasveld verder gewerkt. Evenals het tweede weekeinde is er tot aan de sluiting van het festival doorgewerkt om de oerbeesten klaar te krijgen en de 150 lichtbloemen af te krijgen. Het oefenen voor de optocht en het inschrijven van kinderen die hierin zouden meedoen, verliep soepel.

Oerbeestenfestival: de optocht
Door het groeiend aantal kinderen en volwassenen die tijdens de zondagen meededen met de vervaardiging, kreeg de uiteindelijke optocht meer en meer bekendheid onder het publiek. Zo was er het laatste weekeinde van het Zomerterras op de vrijdagavond relatief veel publiek op het festivalterrein en kon om 21.30 uur de optocht vanaf de kunsttent op het festivalterrein beginnen. De weersomstandigheden waren goed, weinig wind en droog. De ingeschreven kinderen waren present en begeleiding van de ouders was prima geregeld. Ook veel kleintjes waren van de partij om de lichtbloemen te dragen in de optocht. Het overeind helpen van de dieren was een indrukwekkend moment evenals het vertrek vanaf het festivalterrein door het park. Met trommelaars voorop en kinderen met fluitjes vertrok de stoet het park in om tegenover het festivalterrein aan de waterkant de oerbeesten te presenteren aan het festivalpubliek. De weerspiegeling in het water, de uitverlichting van de beesten en de gemaakte lichtbloemen zorgde voor een wonderbaar effect.

Meer info: Zomerterras

Techniek: OhReally.nl