Kunstprojecten & Zomerterras

Stichting Metamorphose Vlaardingen > Kunstprojecten & Zomerterras


Sinds jaar en dag organiseert Metamorphose kunstprojecten voor het Zomerterras. In samenwerking met het Vlaardingse kunstenaarsveld wordt jaarlijks gekeken naar een passende invulling die het brede en grote publiek bereikt.

Op een inventieve en creatieve wijze wordt gezocht naar een project waar kunstenaars en publiek aan kunnen deelnemen. Ook kinderprogramma’s behoren tot de invulling. Projecten als ‘Verrassend Vlaardingse Voetjesparade’ of ‘Oerbeestenfestival’ of ‘Pixelmania’ staan nog in ieders geheugen gegrift.

In de laatste editie van 2022 werd het project ‘Panorama Zomerterras’ gerealiseerd. Een project waar een zestal kunstenaars aan deelnamen en geïnspireerd op meer dan 20 jaar programmering Zomerterras het uitgangspunt was. Op grote canvassen werden de onderwerpen als het festival, ’t Hof en het Oranjepark als thema gekozen voor de kunstenaars. Dit jaar zal er een opdracht worden verstrekt met als thema het Kerkterras.

Kunstproject voor het Zomerterras dit jaar afgelast!

Categorieën