STICHTINGSDOEL
“De stichting heeft ten doel het ontwikkelen, bevorderen en bewaken van kunstvormen zowel in verschijningsvorm als in materialen casu quo materiaalgebruik, uitingsvormen en invullingen, het in andere vorm ondersteunen en promoten van kunst in het algemeen, door verwerving, exploitatie of anderszins, het vormen van een platform voor oorspronkelijke kunstuitingen en kunstenaars, ongeacht leeftijd, religie, afkomst, overtuiging of anderszins en het vormen van rechtspersonen, die kunsten in de ruimste zin ondersteunen of bevorderen.”

De aanleiding voor de oprichting was het kunstenaarsveld in Vlaardingen te ondersteunen met projecten en evenementen die podium bieden voor kunst en kunstvormen en kunstenaars draagvlak te geven voor in hun (kunst)uitingen.
Onze activiteiten
Onze projecten

Vlaardingse Nieuwe

24 juni t/m 20 augustus
Museum Vlaardingen
Tentoonstelling nieuwe aankomende kunstenaars in Vlaardingen.

Link naar Vlaardingse Nieuwe

Open Ateliers Vlaardingen

29 september 2023 Opening 19.30 uur bij Kade40 Overzichtstentoonstelling deelnemers en startpunt Kunstroutes. Programma volg zo snel mogelijk.

Link naar Open Ateliers Vlaardingen

Kunstprogramma Zomerterras

4 augustus t/m 20 augustus
Oranjepartk Vlaardingen
Kunst programma 2023 afgelast! Zomerterras zelf gaat wel door!
Volgend jaar gaan we er weer voor!

Rijnmondiaal Vlaardingen

Programma 2023 volgt zo snel mogelijk.

Lees meer

Festival onder de Linden

1 september t/m 3 september 2023
In en rond de Grote kerk aan de Markt, plein activiteiten en kunstkramen. Kunstenaars nog niet bekend.

Link naar festival onder de Linden

De nacht van de nacht

Programma 2023 volgt zo snel mogelijk.

Lees meer
Altijd mooi

Nieuws

organisatie
Het bestuur

Stichting Metamorphose is opgericht in 2008 door C. Eykelenboom, M.J. van der Have en J.A. Janson. De stichting heeft haar statutaire zetel in Vlaardingen. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24440395.De stichting heeft als Burgerservicenummer 8197.48.638 en is BTW plichtig (B01). De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is 8197.48.638. De stichting hanteert de code Diversiteit & Inclusie en Fair Practice code.

De UBO geregistreerde bestuursleden bestaat uit de volgende natuurlijke rechtspersonen:

Voorzitter:
Souad Keehnen, Rotterdam

Penningmeester:
Sjaak Janson, Vlaardingen

Secretaris:
Robert van der Windt, Vlaardingen

Vice voorzitter:
Marja van der Have, Vlaardingen

De stichting werkt samen met het Museum Vlaardingen, Kade40, Galerie De Duig, Har Hensgens Contemporary Art Gallery, exploitatiestichting Grote Kerk, Zomerterras en Stadsstrand om haar doelen te verwezenlijken. Hiertoe wordt het kunstenaarsveld ingezet, vaak in samenwerking met cross overs in de muziek, dans, theater en poëzie, om die doelen te bereiken. De stichting streeft naar een vast podium voor hedendaagse beeldende kunst in Vlaardingen.

De stichting heeft de Gemeente Vlaardingen, Fonds Schiedam Vlaardingen, Prins Bernhard Cultuurfonds, de Groot Fonds, Elise Mathilde stichting, J.E. Jurriaanse stichting, Mondriaan stichting, DeltaPort Donatiefonds, Jan Anderson & Rita Boon stichting en Vlaardingen Partners als donateurs voor haar diverse projecten en evenementen.

De stichting Metamorphose ontvangt gelden uit subsidies, donaties, giften en sponsorwerving. Deze gelden worden aangewend voor de projecten die zij realiseert. De stichting heeft geen overschot aan gelden en beheert dit door tussentijds op een spaarrekening te houden. De bestuursleden zijn onbezoldigd en krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden als bestuurslid of voor de werkzaamheden die hiermee verwant zijn.

SPONSORS

Meer weten?

010-460 40 48 | b.g.g. 0640-87 78 65

info@stichtingmetamorphose.nl

Secretariaat p/a Landstraat 53, 3131 CE Vlaardingen