Rijnmondiaal

Stichting Metamorphose Vlaardingen > Rijnmondiaal

Stichting Metamorphose organiseert, programmeert en produceert de tweejaarlijkse tentoonstelling Rijnmondiaal in samenwerking met Museum Vlaardingen. Een tentoonstelling van hedendaagse beeldende kunst uit de regio Rijnmond, waarbij kunstenaars uit de eigen stad afgezet worden tegen kunstenaars uit de regio.

Ofschoon de Rijn niet bij Rotterdam in zee uitmondt, heeft de monding van de rivier hier wel naam gemaakt. Deltametropool; stadsregio Rotterdam, vaak Rotterdam-Rijnmond genoemd, behoort met Europoort en Botlek tot het meest geïndustrialiseerde deel van Nederland.

In de regio Rijnmond vinden voortdurend veranderingen plaats in industrie, bevolkingsopbouw en ruimtelijke ordening. Ontwikkelingen die goed vergelijkbaar zijn met die in andere havensteden in de wereld.

“DIE STAD KOMT NOOIT AF”
De sfeer van voortdurend vormgeven van de leefomgeving is tot op de dag van vandaag voelbaar en leesbaar in de kunstproductie uit deze regio. Beeldende kunst uit de regio Rijnmond kent een eigen poëzie die gekenmerkt wordt door humor en ironie, geworteld in de realiteit. De beeldende kunst uit de Rijnmond kan zich moeiteloos meten met kunstuitingen uit de rest van de wereld.

RIJNMONDIAAL: BEELDENDE POËZIE UIT DE REGIO RIJNMOND
De tweejaarlijkse tentoonstellingen vormen een onderzoek naar de poëzie van de kunst uit de Rijnmond en zijn een aanzet tot mogelijke tentoonstellingen met steden in het buitenland die een soort gelijke ontwikkeling doormaken. De dynamiek en vitaliteit van de stad Vlaardingen vinden hun weerslag in een mentaliteit die ook zijn weerslag vindt in andere vormen van kunst. Daarom zal in de Rijnmondiaal de beeldende kunst afgezet worden tegen andere vormen van kunst zoals muziek en poëzie. Alle goede kunst is een vorm van poëzie.

Binnenkort meer informatie.

Categorieën