Rijnmondiaal

Stichting Metamorphose Vlaardingen > Rijnmondiaal

Een tentoonstelling van eigentijdse kunst van18 gerenommeerde kunstenaars uit de regio Rijnmond en eigen stad in Museum Vlaardingen.

Ofschoon de Rijn niet bij Rotterdam in zee uitmondt, heeft de monding van de rivier hier wel naam gemaakt. De Deltametropool; stadsregio Rotterdam, vaak Rotterdam Rijnmond genoemd, behoort met Europoort en Botlek tot het meest geïndustrialiseerde gebied van Nederland. In de regio vinden voortdurend veranderingen plaats in industrie, bevolkingsopbouw en ruimtelijke ordening. De sfeer van vormgeven van de leefomgeving is tot op de dag van vandaag voelbaar en leesbaar in de kunstproductie uit deze regio. Beeldende kunst uit de regio kent een eigen poëzie die gekenmerkt wordt door humor en ironie, geworteld in de realiteit.

Tot nu toe werd er geen specifieke aandacht geschonken aan deze beeldende kunst, een kunst die een eigen podium verdient. Museum Vlaardingen biedt, in samenwerking met stichting Metamorphose, met de tweejaarlijkse tentoonstelling een uniek podium voor deze kunst onder de naam Rijnmondiaal. Daarmee is het mogelijk om de ontwikkelingen van de kunst in de regio te volgen en een beeld te vormen hoe dat werk zich verhoudt tot beeldende kunst die elders wordt geproduceerd. In een globale wereld is het van belang om aandacht te schenken aan lokale ontwikkelingen en hoe die zich verhouden tot die wereld.

Categorieën